پافشاری

وبلاگی, سخن روز Add comments

“Nothing in the world can take the place of persistence.

 • – Talent will not; nothing is more common than unsuccessful men with talent.
 • – Genius will not; unrewarded genius is almost a proverb.
 • – Education will not; the world is full of educated derelicts.

Persistence and determination are omnipotent. The slogan press on has solved and always will solve the problems of the human race. No person was ever honored for what he received. Honor has been the reward for what he gave.” – Calvin Coolidge

Balatarin

3 Responses to “پافشاری”

 1. سولوژن Says:

  موافق‌ام با یک توضیح اضافی: این وسط نیاز به فکر کردن هم وجود دارد! لازم است هر چند وقت یک بار (یک روز، یک هفته، یک ماه، یک سال، پنج سال) نشست و قشنگ به گذشته فکر کرد و دید آیا کاری که داریم می‌کنیم هم‌چنان ارزش‌اش را دارد یا خیر.
  البته این‌ها تنها حدس‌های من است. هنوز یک عمرِ کامل زندگی نکرده‌ام (تا جایی که می‌دانم البته!).

 2. لرد شارلون Says:

  چه خوبه که آدم هی از اين چيزها بخونه. ممنون.
  اين آقای کلوین کولیج، به کوتاه حرف زدن شهره نبوده؟ اشتباه نکنم، در يک جايی، برای GRE که لغت می‏خواندم، برای laconic از او مثال آورده بود. :D

 3. آرماتیل Says:

  با آنچه نوشتی در کنار آنچه که سولو اضافه کرد، موافق‌ام.
  من به یاد مردی افتادم که در اتوبان رانندگی می‌کرد و از رادیو شنید که یک راننده‌ی احتمالاً ناخوش‌احوال در بزرگراه در سمت مخالف به سرعت در حال رانندگی است و از همه‌ی رانندگان دیگر می‌خواست که مراقب باشند. همان مرد با لحن پرخاش‌‌داری گفته بود:‌ «یکی دوتا هم نیستند، همه دارند امروز بر عکس می‌آیند.»
  فکر می‌کنم این زمانِ مرور و این خسته نشدن و این مقاومت کردن و این ادامه دادن خود مسأله‌ای است که هنوز برای‌اش قاعده‌ای پیدا نشده است و همچنان در حیطه‌ی هنر به سر می‌برد.

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS