موسیقی

وبلاگی, اینترنت Add comments

داشتم دنبال یکی از آهنگ‌های محسن نامجو می‌گشتم سر از وبلاگ در آرزوی پرواز در آوردم. آه موسیقی‌های وب‌لاگ‌ها را من معمولا قطع می‌کنم از اینکه شروع کرد، انگار کلکسیون موسیقی‌های راکی بود که من دوست می‌دارم. آه همه را کرده در یک آلبوم و برای خوانندگان گذاشته….

 • Flying – Anathema
 • Comfortably Numb – Pink Floyd
 • Nothing Else Matters – Metallica
 • High Hopes – Pink Floyd
 • One Last Goodbye – Anathema
 • Understanding – Evanescene
 • The unforgiven – Metallica
 • The Show Must Go On – Queen
 • Hey You – Pink Floyd
 • Parisienne Moonlight – Anathema
 • Hello – Evanescence
 • My Immortal – Evanescence

ممنونم. هر کدام اش خاطره است برایم.

Balatarin

3 Responses to “موسیقی”

 1. کتایون Says:

  عالی بود….

 2. Ramin Says:

  قابل نداره

 3. Elika Says:

  vaghean ali budan , mamnunam

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS