زنده

وبلاگی Add comments

این را نوشتم که نشان بدم زنده‌ام(: فعلا شوقی نیست نوشتن را!

Balatarin

5 Responses to “زنده”

 1. محمد Says:

  اين را نوشتم که بداني همچنان وبلاگت را مي‌خوانيم(: همچنان شوقي‌ست خواندن وبلاگت را!

 2. علی Says:

  حال عکس گذاشتن هم نیست برادر بسیجی؟ ما همچنان چک کننده وبلاگت هستیم ولی!

 3. Ramin Says:

  وقتی نمانده‌است ما را! شاید پس از این کنفرانس وقتی کنیم… (:

 4. علی Says:

  چه بسا که این کنفرانس پارسی نگاشتنت را نیز به پارسی قدیم برگردانده! امید که وقتی کنید…

 5. سولوژن Says:

  زنده باشی هم‌چنان! (:

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS