ایرانیان همه ایدئولوژیک

وبلاگی, ایران Add comments

این دوتا (1) و (2) را بخوانید برایتان خوب است. بعد از کنفرانس می‌گویم چرا.

خلاصه در یک خط: کنسرت نامجو در تورنتو از دید دو نفر که یکی محجبه است و زیر نگاه‌های مردم له شده، دومی از نگاه خود برتر بین روشن‌فکران ایرانی انتقاد می‌کنه و اتفاقا اولی را هم در کنسرت دیده.

نتیجه در یک خط: باید کمی یاد بگیریم ایدئولوژی‌هامون رو جدی نگیریم… زندگی خودش شوخیه… خیلی آدم‌ها رو زیر ذره‌بین ایدئولوژیک نبینیم.

Balatarin

2 Responses to “ایرانیان همه ایدئولوژیک”

  1. روزبه Says:

    تا يه حدی‌اش شوخیه. آدم‌ها رو هم نبايد زير ذره‌بین ايدئولوژی برد، ولی کسی که خودش يه ذره‌بين گرفته دست‌اش و رفته زيرش چی؟

  2. محمد Says:

    درود بر تو. موافقم ;-)

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS