صادرات اورلندو

امریکا, روزمره Add comments

امروز فهمیدم اورلندو به این فسقلی به این نیویورک بزرگ نان پیتا صادر می‌کنه! هاه آن هم در بچه‌محل‌ترین فروشگاه در Broadway! سربلندمان کردی (:

Balatarin

2 Responses to “صادرات اورلندو”

  1. روزبه دانشور Says:

    فقط لطفا یک زحمت بکش و تیتر رو هم اصلاح کن («اورلندو»)

  2. Ramin Says:

    احسنت! ممنون(: از سربلندی زیاده دیگه…

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS