لباس دختران نیویورک از حیایشان نیست از هوایشان است

لبخند بزن, وبلاگی, امریکا Add comments

نیویورکی‌ها خودشان را خیلی شهری می‌دانند و تقریبا بقیه دنیا را دهاتی. البته حق هم دارند. اما من در سفر اخیر رفتار جالبی‌تری را از نیویورکی‌ها کشف کردم.  در مقایسه بین دخترکان نیویورکی و فلوریدایی فهمیدم که “لباس دختران نیویورک از حیا کردن‌شان نیست بلکه از هوا شهرشان است!” در فلوریدا ملت لب ساحلی لباس می‌پوشند و در نیویورک کت شلوار. اما در همین پنج‌روزی که در نیویورک بودم کافی بود که فقط یک روز هوای نیویورک هم لب ساحلی بشود، بیا و ببین چه فلوریدایی شدند این‌ها!

Balatarin

One Response to “لباس دختران نیویورک از حیایشان نیست از هوایشان است”

  1. روزبه Says:

    [گروه] فرهنگ و ادب سر جای خودش، ولی به گفته‌ی حضرت امام، دختر بايد فلوريدايی پوشش کند.
    تذکر: البته نه هر دختری!

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS