از نیویورک

امریکا Add comments

نکته‌ی جالبی که من در نیویورک دیدم این بود که در قسمت مرکز شهر و منهتن تقریبا هیچ بی‌خانه‌مانی نمی‌دیدی. مطمئنا در یک شهر 18 میلیونی یک عالمه بی‌خانه مان هم باید پیدا بشود اما نبودند. لابد اکثریت در محله‌های پایین تر شهر بودند. جالب است که چطور شهر را از وجود این بیچاره‌ها خالی کردند. در کتابی می‌خواندم که قبلا اینطور نبوده و بخصوص در متروها بسیار دیده می‌شدند اما الان اینطور نیست. دلیل‌اش را یادم نمیاد. راستی در سانفرانسیسکو برعکس این بود. هر قدم یک بی‌خانه‌مان می‌دیدی و شهر و منطقه رکورد دار حضور بی‌خانه‌مان‌ها بود. فکر کنم علت‌اش این بود که مردم‌اش با آن بیچاره‌ها مهربان‌تر بودند.

Balatarin

One Response to “از نیویورک”

  1. parham Says:

    وبلاگ زیبا و کاملی دارید . مخصوصا مطالبی مثل این

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS