مصرف روزانه

اینترنت, روزمره Add comments

این گوگل هم از اون پدر سوخته هاست ببینید چطور آمار منو در آورده: نمودار مصرف اینترنت (جستجوی گوگل) من رو در یک سال گذشته بر حسب ساعت کشیده باقلوا

مصرف جنس گوگل در یک سال گذشته من

مصرف جنس گوگل در یک سال گذشته من

ببینم می تونید ساعت خواب و بیداری من رو حدس بزنید یا نه؟

Balatarin

4 Responses to “مصرف روزانه”

 1. روزبه دانشور Says:

  ده صبح تا یک بعد از ظهر؟

 2. Ramin Says:

  یک بعدازظهر یا شب؟

 3. حجت Says:

  مدتی بود از شما خبری نبود و چشم انتظار بودیم. با توجه به آمار گوگل معلوم شد در این مدت مشغول سرچ کردن بیست و چهارساعته بودید!

 4. aaab Says:

  اصولا فکر نمی‌کنم اهل خواب باشی…

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS