بد اخلاق شدم

روزمره Add comments

چند وقته بد اخلاق و تند خو شدم. ببینم شما هم این را فهمیدید؟

Balatarin

8 Responses to “بد اخلاق شدم”

 1. Roozbeh Daneshvar Says:

  Na vaallaa

 2. سولوژن Says:

  چند وقته؟!
  نه، در یکی دو هفته‌ی اخیر که چیزی نفهمیدم. (: [و البته قرار هم نبود بفهمم!]

 3. حسین (محبوس) Says:

  نه. چرا اینطور فکر کردی؟ حداقل در نوشته‌هایت که بداخلاقی نمیبینم. معمولا پست‌هایت را میخوانم هر چند نظر نمیگذارم ولی در قبال این پستت نتوانستم سکوت کنم.

 4. Mahsa Says:

  Haa vallllaa!

 5. Elham Says:

  Harf rast ro bayyad az Mahsa shenid.

 6. سولوژن Says:

  به طور غیرقابل تحمل‌ای بداخلاق شدی!
  P:

 7. Ramin Says:

  دودوردودردور آلمان

 8. Hojjat Says:

  صدای مهسا خانوم رو در آوردی که …!

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS