خسته

روزمره Add comments

آنقدر خسته ام که نمی توانم بنویسم آنقدر حرف نا گفته مانده که نتوانم ننویسم. پس مزخرف می نویسم(: -رامینیا کبیر

Balatarin

One Response to “خسته”

 1. nobody! Says:

  راستش من وبلاگتو خیـــــــــــلی اتفاقی و در حال پرس وجو در مورد یه فیلم پیدا کردیم.
  بگذریم وقتی اتفاقی یه وبلاگی رو پیدا میکنم که یه عالمه چیز خوندنی داره میفهمم طرف برقی چه حس خوبی پیدا میکنم!
  میگن فوق العاده ترین دانشجوها دانشجوهای فنی ان ومن میگم البت برقیا!
  به اندازه ی کافی گفتم چقد از دیدن وبلاگت خوشحال شدم؟!
  منم ارشد برقم :).امیدوارم هرجا هستی موفق باشی

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS