وبلاگی Add comments

طيل مي‌کوبند
مدتي است که طبل مي‌کوبند. خيلي وقت بود که شروع کرده بودند اما تازگي بيشتر و نزديک‌تر شده‌اند. طبل‌ها را به صدا در آورده‌اند. خون‌ريزان، جلادان، س?اکان، جاهلان، غارت‌گران.
طبل مي‌کوبند. آمده‌اند تا آخرين کشته‌ها را نيز تقديم‌مان کنند.
يادت باشد وقتي رسيدند برايشان از مروت نخواني. صبر نکن تا واژه «بي‌شر?» را درگوششان هجي کني… يادت باشد سهم من و تو مرگ است. يا مرگ آني يا مرگ تدريجي! پس يا محکم بايست يا بگريز!
آه خدا… مي‌بيني؟…لاشخورها هم چنگال تيز کرده‌اند.

طبل مي‌کوبند.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS