وبلاگی Add comments

لايتعجب!
اگر من را بازهم در ياهو مسنجر مي‌بينيد تعجب نکنيد. نه قولم را شکستم و نه اشتباهي شده است. مسنجر را دوباره نصب کرده‌ام اما اينبار من گر?تارش نيستم. خلاص شده‌ام از دستش.(:
بي‌خيال! پرواز را به خاطر بسپار… باقي قضايا مردني است!

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS