انسانی کاملا انسانی

کتاب Add comments

انساني، کاملاً انساني
خب الان، روز اول فرودين 1382، خواندن کتاب «و نيچه گريه کرد» را تمام کردم. برايم مثل يک تير خلاص بود يا يک قطعه‌ي گم شده که درست سر جايش قرار گرفت. فعلاً بيش‌از حد مفتون افکاري هستم که از کتاب نشأت گرفته است اما مي‌توانم با اطمينان بگويم که بعد از مدت‌ها يک کتاب کاملاً تأثيرگذار خوانده‌ام. بعد از رمان کوري ساراماگو و بيگانه کامو اين سومين رمان کاملاً تأثيرگذار من است. شايد يک شاهکار ادبي نباشد اما يک رمان فوق‌العاده است براي جستجوي دروني.

بعداً بايد افکارم را درباره‌اش بيشتر منسجم کنم و دقيق فکر کنم.

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS