ده فرمان

کتاب Add comments

اوه! حالتون خوبه؟
چندتا كتاب خوب خريدم…
– يكي مجموعه داستان‌هاي (يا فيلم‌نامه‌هاي) 10 فيلم كوتاه از كيشلوفسكي با نام 10 فرمان. هر فيلم كوتاه به نام يكي از فرمان‌هاي حضرت موسي است. داستان‌هايش بسيار زيبا و خواندي است. گرچه من هنوز 2 تا از اين ده تا را خواندم اما خواندن همين‌ها كافي است كه بگويم « به شدت توصيه مي‌شود.» كيشلوفسكي را هم به احتمال زياد مي‌شناسيد… كارگردان سه‌گانه‌هاي معروف سينما: قرمز، سفيد و آبي.

– نمايشنامه رومئو و ژوليت اثر شكسپير(البته ترجمه فارسي!) تا به حال از شكسپير چيزي خوانديد؟ اين هم مثل همه آثارش كه تا به حال خوانده‌ام زيباست. اما من مكبث را هنوز بيشتر ترجيح مي‌دهم و در عين حال هملت برايم تبديل به موجودي الهام‌بخش شده است… اين هم يك جمله از تمايش‌نامه هملت:
«بازيگران طاقت نخواهند آورد، همه را خواهند گفت»

فعلا همينا تابعد…

Balatarin

Leave a Reply

WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS