تقریبا هر روز مطالبی را در ستون کناری وب لاگم به اشتراک می گذارم، که بعد از مدتی جایشان را به مطالب جدید می دهند. خیلی وقت ها به سایت عکاسان حرفه ای سر می زینم و از عکس های بسیار زیبایی می بینم که به شوق می آیم. یا مطلب می بینم که خواندش را مفید می دانم. در این صفحه همه آن ها را در کنار هم به اشتراک می گذارم تا فراموش نشوند. صفحه ای از مطالب دیدنی و خواندی ای که من در اینترنت می بینم: با من شریک شوید

با من شریک شوید