سخن روز

سخن روز 2 Comments »

آدم‌ها ستایش‌کننده‌هاشون رو فراموش نمی‌کنند حتی اگر دیگه رابطه‌ای باهاشون نداشته باشند.

Balatarin

زندگی لبخند تلخ جنگجوی خسته است

روزمره, سخن روز No Comments »

ببينم از مخلوط صداي پينک‌ فلويد و عليرضا عصار و لارا فابين و هلن سيگارا چه در مي‌آيد؟! شايد همين الان من! پس لابد تعجب نمي‌کنيد اگر در ادامه از تز دکتراي يک دانشجوي دانشگاه هاروارد هم نقل قول کنم آن هم درباره «مدل سازي آماري زبان طبيعي»!
امروز فهميدم راه سختي را انتخاب کرده‌ام. البته راه درست و سخت… مي‌داني مدتي بود که فراموش کرده بودم که در رنج و عذاب آفريده شده‌ايم. فراموش کرده بودم! آن هم من که انتظاري جز اين از زندگي نداشتم. ببينم کجا رفته بود اين ذهن منطق‌زده من؟!… چطور بود که از يک نگاه خوشحال مي‌شدم و از يک اخم ناراحت؟! هاه!…. نه آن من نبودم… آن رامين نبود…. رامين در مقابل همه سنگ‌هاي دنيا سنگ بود نه شيشه‌ي شکستني! آها… جمله‌هاي هارواردي را برايتان نقل می‌کنم:

Don’t hit the wall. Run through it. ۱
Test your faith daily! ۲
تعجب نکنيد اگر بگويم شماره يک را را از تبليغ Gatorade و شماره دو را از تبليغ نايک نقل کرده!

ببينم راستش را بگو… تا به حال خرد شده‌اي… شخصيتت را مي‌گويم. غرورت را مي‌گويم. به احتمال زياد پاسخ‌ات « آري » است. حالا اين را هم جواب بده. تا به حال خودت را خرد کرده‌اي!؟ غرورت را خرد کرده‌اي؟ احتمال وقوع پاسخ آري يا خير تو را نمي‌دانم. فکر کنم آمارگان من بر شما منطبق نيست. من غرورم را شکستم برايش. نه اين جمله کامل نيست. غرورم را به دستش دادم و گفتم اين اين دکمه‌ي قرمز را مي‌بيني. اين را که بزني همه‌اش پودر مي‌شود و ديگر چيزي نخواهد داشت که آزار دهنده باشد. او بلا فاصله و بي‌هيچ ترديد دکمه را فشرد!
هاه! ناراحتي دارد؟! ابلهي از اين رنجيد اما من نمي‌رنجم. من غرورم را نو مي‌سازم. بلند پروازتر، هوشيارتر، زيباتر و دست‌نيافتي‌تر.
۳”…no one knows what’s in your heart, only you, your heart and your brain, that’s all we have to battle Time…”
مي‌داني امروز هم نياز داشتم که در خيابان‌ها قدم بزنم و ببينمتان. امروز فهميدم که قدر خودم را ندانسته بودم. آري آري… « زندگي لبخند تلخ جنگجوي خسته ‌است»

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS