توپ Caltech

لبخند بزن, امریکا 3 Comments »

در دانشگاه Caltech که رد می شوی، توپ جنگی قدیمی ای می بینی که یادگار جنگ های اسپانیا-امریکا است و روزگاری دانشجویان Caltech آن را در کالیفرنیا پیدا کرده اند و برای نگهداری به دانشگاه آورده اند. در آوریل سال 2006 (دوسال پیش) دانشجویان Caltech از خواب بیدار می شوند و می بینند توپشان نیست! به پلیس خبر می دهند و تمام شهر پاسادنا ناراحت و نگران توپ عزیزشان می شوند. چیزی نمی گذرد که از MIT برایشان نامه ای می رسد همراه با عکسی از بربکس ام.آی.تی در کنار توپ، نشسته در کمبریج که ما پوزتان را زدیم! توپ را هم نامردی نکرده اند و به سمت شهر پاسادنا نشانه گرفته اند. حتما حواستان هست که پاسادنا در غرب آمریکا در ایالت کالیفرنیا و نزدیک اقیانوس آرام و کمبریج در شرق امریکا نزدیک اقیانوس اطلس است!

Caltech Cannon

عکس توپ را در تابستان امسال گرفته ام و می بینید که قفل شده تا دیگر کسی نبردش. حتما به این سایت که به افتخار این پوز زنی درست کرده اند یک سری بزنید. این دو دانشگاه سابقه کل کل های قدیمی دارند و این موضوع همچنان حتی امسال نیز ادامه داشته و Caltech ای ها در برای ام.آی.تی ها حسابی کرم ریختند! (منبع)

Balatarin

Photography’s ultimate wisdom

روزگار من No Comments »

“The ultimate wisdom of the photograhic image is to say- There is the surface. Now think- or rather feel, intuit- what is beyond it, what the reality must be like if it looks this way.” — Susan Sontag, On Photography
– from Mitch Arsenie photoblog, dreamer of meaning.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

کاوش در يک پديده فيزيکي
GRB-supernova: Artist's conception of the violent blast of gamma rays emitted by GRB030329 in the constellation Leo. Astronomers Peter Garnavich (Notre Dame), Tom Matheson and Krzysztof Stanek (CfA) obtained the first direct proof linking gamma-ray bursts and supernovae by observing this burst with the MMT telescope at Mount Hopkins. Gamma-ray bursts are explosions so powerful that they can be seen across billions of light-years of space, emitting ten times as much energy in a few seconds as the Sun will release in its entire 10-billion-year lifetime. (Credit: David A. Aguilar, Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics) يکي از عجايب دنياي مدرن و پيشرفت‌هاي تکنولوژي اين است که آدم را با پديده‌هاي جديد آشنا مي‌کند و به آدمي‌زاد مي‌فهماند آنچه به طور روزمره مي‌بيند، دقيقا چرا اينطوري است. يکي از شگفتي‌هاي قرن بيستم پديده‌ي “انفجار نور” است. البته يکي از ماهيت‌هاي فيزيکي اين پديده بزرگ برايم تا به امروز ناشناخته بود و امشب به مدد انفجارهاي مجددنور در برج ميلاد و اطراف آن متوجه‌اش شدم. فهمديم که پديده فيزيکي انفجار نور، يک اثر جانبي هم دارد که باعث مي‌شود سيگنال اسکرمبل در فرکانس 11 گيگاهرتز در فضا منتشر گردد و هرچه در بازه زماني نزديکتري به انفجار نور باشيم پنهاي باند سينگال اسکرمبل بيشتر مي‌شود به طوري که در شب انفجار نور به پنهاي باند 1 گيگاهرتز نيز (و بلکه بيشتر!) نيز مي‌رسد تا نکند کانال مخابراتي‌/ماهوراه‌ايي بي‌نصيب مانده باشد. افزايش پنهاي باند با افزايش توان همراه مي‌شود و اين به معناي واقعي کلمه يعني نزديک شدن به منبع نور و انرژي!!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

Agent Smith: Why, Mr. Anderson? Why do you do it? Why get up? Why keep fighting? Do you believe you´re fighting for something? For more that your survival? Can you tell me what it is? Do you even know? Is it freedom? Or truth? Perhaps peace? Yes? No? Could it be for love? Illusions, Mr. Anderson, vagaries of perception. The temporary abstracts of a feeble human intellect trying desperately to justify an existence that is without meaning or purpose. And all of them as artificial as the Matrix itself, although only a human mind could invent something as insipid as love. You must be able to see it, Mr. Anderson. You must know it by now. You can´t win. It´s pointless to keep fighting. Why, Mr. Anderson? Why? Why do you persist?
Neo: Because I choose to.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

اين هم کن?رانس ما
iCITA2004
اين هم خود مقاله :
A Statistical Correction-Rejection Strategy for OCR Outputs in Persian Personal Information Forms

Balatarin

وبلاگی No Comments »

کنترل کنترل کنترلي کنترل!

از www.phdcomics.com

“Piled Higher and Deeper” the comic strip has appeared in The Stanford Daily for the past five years, and now also appears in MIT’s and Caltech’s newspapers. It is also published online at www.phdcomics.com, with readers in over 300 universities in the US and around the world.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

دقايق
من دو دقيقه ديگر وقت دارم که استراحت کنم و بعد بروم سراغ نوشتن گزارش شرکت. واقعاً وجدان درد خواهم داشت اگر اين دو وب‌لاگ را که مدتي است مي‌خوانم معر?ي نکنم، هرچند که معر?ي کوتاهي باشد. اينها را از سري وب‌لاگ‌هاي دانشجويان Ph.D پيدا کردم.
اولي: وب‌لاگ يک دانشجوي دکتراي کامپيوتر است در هند….
دومي: ?ارغ‌التحصيل MIT است در رشته‌ي تاريخ علم که الان اگر اشتباه نکنم در نيويورکر مقاله مي‌نوسد و تازگي هم مادر شده است.

Balatarin

وبلاگی No Comments »

ماروين!
مي‌دوني بدبختي من چيه؟ اينکه اينجا گير کردم اما با آدم‌هايي احساس نزديکي مي‌کنم که اصلاً نزديکم نيستند! يکي‌اش همين ماروين مينسکي خودمونه! آه! اين Draft کتابش را که گذاشته روي اينترنت هم خيلي هيچان‌انگيزه! The Emotion Machine .
بعداً اگر وقت شد بيشتر راجع بهش مي‌نويسم از Minsky‌ جونم!

Balatarin

وبلاگی No Comments »

پردازش سيگنال
شماره نوامبر سال 2002 IEEE Signal Processing Magazine امروز به دستم رسيد. در يک کلام کولاکه! اگر يک مخابراتي با خواندن اين شماره از هوش بره حق داره. من که از ذوق دارم مي‌ترکم! مقاله‌ي اصلي‌اش از درباره پردازش سيگنال کوانتمي است يعني پردازش سيگنال به روش‌هايي که از ْمکانيک کوانتم ايده گر?ته است. وايييييييي!!
مقاله مهم ديگرش درباره تاريخچه‌ي تئوري احتمالاتي مخابرات هست با ديد
System Theory and nonlinear Random Theory
…. واييييي چه من چقدر دوستش دارم.

يک عکس بزرگ هم داره از ۱۹۵۴ از کلي از استادهاي MIT که غول‌هاي علم (مخابرات) جلويش ص? کشيدند:
Lee, Wiener, Shannon and Fano

Balatarin

وبلاگی No Comments »

هنری جنکينز رئيس گروه مطالعات تطبيقی اطلاع رسانی در انستيتو ?ن آوری ماساچوست MIT مقاله‌ی بسيار جالبي درباره پديده‌ی وب‌لاگ نوشته كه ترجمه‌اش را از ارزيابي شتاب‌زده نقل مي‌كنم. دست نويسنده و مترجم‌اش درد نكنه(:

Balatarin
WP Theme & Icons.FoxTheme and Localized by Behrang Yarahmadi
Entries RSS Comments RSS